Co nabízíme

Jaké služby nabízíme?

  • Činnosti, které podporují rozvoj dítěte

  • Informace a odborné poradenství

  • Pomoc při uplatňování zájmu rodiny

  • Podpůrný rozhovor    Kromě výše uvedených služeb, které jsou pro uživatele zdarma, organizuje pracoviště rané péče také: regionální setkání rodin, přednášky a kurzy pro rodiče.