Pro zájemce

Pokud máte pocit, že by pro vás raná péče mohla být přínosná, neostýchejte se nás kontaktovat. Rádi se vám budeme věnovat. Pro ty z vás, kteří si chtějí udělat konkrétnější představu o průběhu služby, nabízíme tento přehled:

Průběh rané péče

1. Žádost o službu

Pokud splňujete následující předpoklady pro přijetí do naší služby, kontaktujte nás e-mailem (info@rana-pece.cz) nebo telefonicky (235 518 392, mezi 9:00 – 16:00, nechte prosím zvonit déle, telefon se případně přesměruje) - viz kontakt):

 • bydliště: Praha, Středočeský kraj, Plzeňský kraj, Ústecký kraj

 • věk dítěte: 0 - 7 let

 • zdravotní stav dítěte: závažné opožďování ve vývoji, ohrožení vznikem postižení (např. v důsledku perinatálních rizik), mentální, pohybové nebo kombinované postižení (např.genetické nebo neurologické), poruchy autistického spektra

  Budeme od vás potřebovat tyto informace: jméno, věk dítěte, důvod žádosti o naši službu, bydliště (město, kraj), kontakt na vás (nejlépe telefon).

  V případě, že:

 • je volná kapacita pro přijetí do služby, bude vás v průběhu následujícího týdne kontaktovat jedna z poradkyň a dohodne s vámi termín první konzultace u vás doma

 • není volná kapacita pro přijetí do služby, předáme vám kontakt na jinou organizaci poskytující ranou péči ve vašem regionu nebo vám nabídneme jednorázovou konzultaci, na které s vámi projednáme vše potřebné. Zároveň vás můžeme zařadit do našeho seznamu čekatelů.

  2. Průběh služby

 • Na první konzultaci vás obvykle navštíví dvě poradkyně, které vám představí nabídku služeb a seznámí vás s podmínkami jejich poskytování.

 • Zároveň poradkyně provedou orientační diagnostiku vývojové úrovně dítěte a seznámí se s potřebami, které v souvislosti s dítětem máte. Společně se dohodnete na plánu spolupráce, který budete při dalších konzultacích naplňovat.

 • Nadále k vám bude pravidelně docházet jedna z poradkyň, která byla přítomna na první konzultaci. Na intervalech se můžete s vaší poradkyní individuálně dohodnout a přizpůsobit je vašim aktuálním potřebám. Obvyklá doba mezi jednotlivými konzultacemi bývá 8 týdnů.

  3. Ukončení služby

  Spolupráce s ranou péčí končí na základě:

 • vzájemné dohody

 • naplněním společně formulovaných cílů spolupráce

 • dovršením sedmého roku věku dítěte

 • nedodržení dohodnutých podmínek (např. nepřítomností v době domluvené konzultace bez vážného důvodu) nebo porušování obecně uznávaných pravidel slušného chování (jednostranně ze strany organizace) a že z vaší strany nedojde 6 měsíců ke kontaktu s poradkyní
  Pro lepší představu o naší práci se můžete podívat na tyto pořady:

 • Příběhy, které svět nevidí (délka trvání 25 minut)

 • Tep 24 (délka trvání 8 minut)

 • Klíč (délka trvání 25 minut)