Jak služba raná
péče probíhá

První návštěva
u vás doma

Před první konzultací u vás doma proběhne domluva na datu a čase, kdy k vám poradkyně přijedou – poprvé výjimečně dvě.
Při prvním setkání je zapotřebí se domluvit na vašich očekáváních a přáních a na tom, kam by spolupráce s ranou péčí měla směřovat. Také je třeba na základě pozorování hry dítěte a rozhovoru s vámi zvolit dobrý základ pro způsob nejlepší podpory rozvoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby.

Jak konzultace probíhají

Konzultace s poradkyní rané péče probíhají zpravidla u vás doma, v případě potřeby je možné konzultovat i ve školce nebo jiném zařízení. Konzultace jsou zhruba dvouhodinové, v pracovních dnech. Interval mezi konzultacemi přizpůsobujeme po dohodě na cílech spolupráce, řídí se ale také vašimi aktuálními potřebami. Ročně je možné využít 6 konzultací, v mezidobí je někdy praktické řešit společná témata telefonicky nebo e-mailem.

Raná péče otevírá možnosti, z nichž vy volíte ty, které jsou pro vás v tuto chvíli nejlepší!

S poradkyní budete moci hovořit o aktuálních tématech týkajících se vývoje vašeho dítěte, společně nacházet způsoby, jak jej pomocí hry ve vývoji podporovat. V případě potřeby můžete řešit i otázky týkající se sociálního poradenství, potřebnosti speciálních pomůcek pro vaše dítě, problematiku jeho začlenění do vhodné školky nebo školy. Poradkyně po dohodě pracuje ve váš prospěch i jinak: může vyhledávat kontakty, které právě využijete, vést podpůrná jednání s další stranou.

Podrobnější popis služby najdete v dokumentu Nabídka služeb Rané péče Diakonie.

Ukončení
služby raná péče

Raná péče může trvat maximálně do sedmých narozenin dítěte.

Do té doby ji lze ukončit v těchto případech:

    • již byly naplněny všechny cíle spolupráce
    • rodina již nechce dál službu využívat  (bez uvedení důvodů)
    • rodina přestala naplňovat podmínky poskytování služby (změna bydliště nebo  zdravotních důvodů pro poskytnutí služby, nerespektování dojednaných podmínek spolupráce).