Náš tým

Raná péče Diakonie vznikla v roce 1994 jako jedna z prvních služeb svého typu v naší republice. Od 1. 1. 2021  je součástí Diakonie ČCE – Středisko celostátních programů a služeb. Předtím spadala pod Diakonii ČCE – Středisko Praha.

Tým rané péče

Náš tým rané péče tvoří odbornice různých profesních specializací: sociální pracovnice, speciální pedagožky, psycholožky. Většina z nás pracuje jako poradkyně rané péče přímo v rodinách. Naše pracovní zázemí spoluvytváří ambulantně pracující sociální pracovnice, vedoucí rané péče a koordinátorka služby.

Hodnoty rané péče

Poradenský tým sdílí hodnoty, které jsou pro nás důležitým základem poradenské práce: respekt a toleranci, přátelství a pospolitost, tvořivost, radostnost. V duchu těchto hodnot se snažíme pracovat i v malých “pracovních týmech”, které tvoříme společně s našimi klientskými rodinami.

Jsme členy Asociace rané péče ČR

Společně s dalšími poskytovateli rané péče pracujeme na rozvoji našeho oboru rané péče. Hlavním polem pro společnou práci je naše profesní organizace, Asociace rané péče ČR, jejímiž jsme členy.
Jsme držitelem Garance kvality služby, kterou na základě šetření kvality služby uděluje Asociace rané péče ČR. Eticky se vztahujeme ke kodexu sociálních pracovníků ČR a k etickým zásadám Rané péče Diakonie.

Tým Rané péče Diakonie

PRACOVIŠTĚ PRAHA 5

Mgr. Anna Slováčková,
vedoucí  rané péče
Tel.: 731 633 025
E-mail: slovackova@rana-pece.cz

VŠ jsem vystudovala na Slovensku a jako svůj obor si vybrala logopedii. Už během studia se nám se spolužačkou ukazovalo, že nejdůležitější je práce s rodinou, a tak jsme založily občanské sdružení, abychom mohly realizovat různé kurzy pro rodiče a pomoct jim lépe pochopit, co jejich děti potřebují. Po přestěhování se do ČR a  seznámení se s ranou péčí jsem byla nadšená, že podobná služba pro rodiny existuje a je mi ctí, že můžu být součástí týmu Rané péče Diakonie na pozici vedoucí.
Pasuji se s administrativou, která je spojená s poskytováním služby ve všech 4 krajích a snažím se vytvářet zázemí pro naše skvělé poradkyně.

Petra Dušánková,
koordinátorka rané péče
Tel.: 731 668 406
E-mail: dusankova@rana-pece.cz

V rané péči pracuji jako administrativní podpora. Jsem taky první člověk, se kterým přijdete do kontaktu, když se rozhodnete kontaktovat ranou péči.

Mgr. Petra Rašková,
PR/komunikace s dárci
Tel.: 739 550 411
E-mail: raskova@rana-pece.cz, 
petra.raskova@scps.diakonie.cz

Vystudovala jsem religionistiku na Filosofické fakultě Univerzity Pardubice. Po škole jsem absolvovala několik kurzů na copywriting, marketing v praxi a public relations, jelikož mě vždy bavilo pracovat se slovy a komunikovat s lidmi. Praxi v public relations jsem sbírala především ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně, kde jsem tři roky působila jako tisková mluvčí a měla na starost „tvář knihovny“. Psala jsem články pro kulturní online magazín Kulturio a do časopisu Čtenář.

V naší rané péči mám na starost komunikaci nejen s dárci a  fundraising. Starám se o Instagram. Těším se z každé pomoci a příležitostí, které se pro naši službu nabízí. Baví mě sledovat, jak si lidé můžou být vzájemně nápomocní. Ve volném čase ležím v beletrii, sedím před plátnem v kině nebo skáču do bazénu a čistím si hlavu při kraulových obrátkách.

Mgr. Lucie Černíková,
sociální poradenství (po-čt 9 – 14 hod.)
Tel.: 731 664 482
E-mail: cernikova@rana-pece.cz

Vystudovala jsem Zdravotně sociální fakultu Jihočeské univerzity obor Péče o osoby s postižením a později v rámci celoživotního vzdělávání Pedagogickou fakultu obor Psychopedie. V rozhodování o  mém budoucím nasměrování mě nejvíce ovlivnilo to, že jsem v průběhu studia začala jezdit jako vedoucí na tábory pro děti s různým postižením a na psychorehabilitační pobyty pro rodiny. 

Po studiu jsem nastoupila do motolské nemocnice, kde jsem jako sociální pracovnice pracovala na dětských odděleních a velmi intenzivně spolupracovala s ranou péčí. Myšlenka rané péče se mi velmi líbila, a tak jsem po rodičovské dovolené s radostí přijala nabídku stát se součástí bezva týmu Rané péče Diakonie.

V naší rané péči mám na starost sociálně právní poradenství. Kromě toho připravuji pro poradkyně pomocné informační materiály např. o  kompenzačních pomůckách, spravuji webové stránky a seznamuji tým se světem IT.

Mgr. Alena Kunová,
poradkyně rané péče
Tel.: 731 445 504
E-mail: kunova@rana-pece.cz

 Formální vzdělání speciální pedagogiky mi kdysi otevřelo téma normality a jinakosti, různosti úhlů pohledů a neprobádaných souvislostí fungování lidského těla, smyslů, psychiky. A život pak připravil do cesty fantastickou příležitost spoluvytvářet obor raná péče – zkoušet, co rodinám s dětmi pomáhá, a jejich potřebám „na míru“ šít podporu a provázení. Zajímá mě komunikace a  její rozvoj u malých dětí, které mají v řeči a  v  porozumění potíže. Když se podaří se domluvit, je to radost! Ráda nořím ruce do půdy na zahradě, mám ráda hudbu i ticho, výtvarné umění a architekturu, miluju nadhled nade vším na horách.

Mgr. Andrea Šírová, DiS.,
poradkyně rané péče
Tel.: 739 547 829
E-mail: sirova@rana-pece.cz

Studium v oboru speciální pedagogiky jsem započala již na VOŠ v Litomyšli a následně pokračovala dalších 5 let na VŠ v Olomouci. Během studia jsem si prošla mnoha praxemi, které byly velmi přínosné, nicméně nejsilnější vztah jsem si vytvořila k rané péči. Při studiu v Olomouci jsem také využila možnost půlročního výměnného pobytu ve Finsku u samotného polárního kruhu, kde jsem nabrala spoustu zajímavých a obohacujících zkušeností, které stále využívám

Již před nástupem do rané péče jsem pracovala ve speciální škole a následně v soukromé MŠ, kde se práce týkala především dětí. Zde v rané péči mám ale možnost pracovat nejenom s dětmi, ale s celou rodinou, což považuji za velmi důležitý prvek pro pomoc a podporu ve vytváření harmonických vztahů a pocitů pro všechny členy rodiny.

Jsem velice aktivní, mám ráda sport, cestování v přírodě či po horách, kulturní akce a čas s přáteli. Relax pro mě znamená i kniha, puzzle, nebo třeba obyčejné omalovánky.

Bc. Daniela Horáčková,
poradkyně rané péče
Tel.: 730 195 026
E-mail: horackova@rana-pece.cz

Svoje vzdělání v oboru speciální pedagogiky jsem získala a nadále rozvíjím na pedagogické fakultě v Brně. Před ranou péčí jsem pracovala ve speciální třídě mateřské školky, kde jsem se věnovala dětem s různými druhy speciálních potřeb a ještě předtím jako chůva. Do rané péče mě pak přitáhla touha pracovat nejen s dětmi, ale i celou jejich rodinou, která k tomu všemu neodmyslitelně patří. Rodiče i děti vědí, co zrovna potřebují a co je pro ně důležité, pro mě je pak smysluplným doplněním pomáhat tyto možnosti hledat a  pracovat spolu s  vámi na nich.

A když mě nenajdete tady, pravděpodobně zrovna chodím po lese či po horách.

Mgr. Anna Zuzánková,
poradkyně rané péče
Tel.: 776 848 033
E-mail: zuzankova@rana-pece.cz

Vystudovala jsem obor sociální a charitativní práce na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy. Od svých 15 let se věnuji práci s dětmi, nejprve jsem působila jako trenérka sportovní gymnastiky, také jsem po dobu pěti let každé léto pracovala v dětské ozdravovně, později jsem působila jako dobrovolník v Thomayerově nemocnici na dětské psychiatrii.

Raná péče mě začala zajímat v dobách vysokoškolského studia zejména proto, že se nezaměřuje pouze na dítě, nebo pouze na rodiče, ale hezky se v ní snoubí práce s rodinou jako celkem. Je těžké smířit se s tím, že život nejde tak jak bychom si představovali, ale věřím, že společnými silami můžeme najít cestu, která umožní plnohodnotný život všech členů rodiny.

PRACOVIŠTĚ PRAHA 3

Mgr. Veronika Strenková,
poradkyně rané péče
Tel.: 731 445 503
E-mail: strenkova@rana-pece.cz

Po studiu speciální pedagogiky jsem pracovala v Jedličkově ústavu v Praze, v Klarově ústavu a od roku 1996 jsem zakotvila v Diakonii ČCE. Nejprve jako logopedka, od roku 1999 jako poradkyně rané péče.

Počáteční dobrodružství budování nového oboru zatím nekončí – stále je třeba ranou péči vysvětlovat, obhajovat a rozvíjet. A s tím i  sebe samu. Čím jsem starší, tím se přede mnou otevírá více otázek a možných řešení…

V současné době jsem poradkyní pro Prahu.

Bc. Alice Pexiederová,
poradkyně rané péče
Tel.: 734 793 940
E-mail: pexiederova@rana-pece.cz

Ještě než jsem začala studovat Fakultu humanitních studií, pracovala jsem jako vychovatelka ve speciální MŠ pro děti nevidomé a  slabozraké. Tenkrát jsem o „klubající se“ rané péči hodně slyšela a přemýšlela o tom, co vše se v rodinách odehrává, než se rozhodnou pro využití školky a jak je podpořit v další péči o své děti. V závěru studia jsem nastoupila jako koordinátorka projektu, který mapoval, jak raná péče funguje v zahraničí a zaměřoval se na její legislativní zakotvení u nás. Později jsem k práci v rané péči ještě více přirostla a stala se poradkyní rané péče, nejprve dlouhá léta pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením, (kde jsem se podílela na vývoji aplikací EDA PLAY), nyní (od r. 2018) pro rodiny dětí v Rané péči Diakonie.

Na práci v tomto oboru miluju mnohotvárnost a velkou možnost vytvořit péči na míru dané rodině, baví mě propojování kontaktů, zdrojů a předávání informací a zkušeností. Proto se věnuju také redakční a koordinační práci při vydávání našeho Zpravodaje pro klientské rodiny. Ráda také vyrábím pomůcky, ať už jehlou a nití nebo i recyklací krabic a zbytků samolepících tapet. Pražské rodiny potkávám také po telefonu při mapujících rozhovorech ještě, než začnou využívat naši službu.

Díky pracovním výjezdům objevuju nová místa Prahy, kde jsem v životě ještě nebyla. Ve svém volném čase ráda pobývám venku mimo ruch města a „medituju“ u tkalcovského stavu.

Mgr. Alexandra Chomiszaková,
poradkyně rané péče
Tel.: 739 219 683
E-mail: chomiszakova@rana-pece.cz

Studovala jsem psychologii na MU v Brně. Původně jsem chtěla pracovat s duševně nemocnými lidmi, ale vlastní rodičovská zkušenost mi přišla natolik zásadní, že jsem svou energii obrátila směrem k rodině a jejímu fungování, vzájemným vztahům a změnám, jež děti přináší. Nepřestane mě fascinovat rodičovské odhodlání a láska navzdory únavě a vyčerpání. Do rané péče mě přivedla zvědavost a stala se z toho srdcová záležitost. Každý den je jiný, každá rodina má odlišné hodnoty a priority. Baví mě hledat s rodinami různé způsoby, cesty a  úhly pohledu. 

Jsem také maminkou třech dcer. Energii si tedy dobíjím „za pochodu“, mám ráda tichou majestátnost horských hřebenů i štěbetavý mumraj města. Stále se učím vidět a vnímat malé všednodenní radosti. 

Mgr. Vlasta Spilková,
poradkyně rané péče
Tel.: 734 832 431
E-mail: spilkova@rana-pece.cz

V minulém tisíciletí jsem vystudovala speciální pedagogiku na UK v Praze. Během studia jsem se snažila poznat co nejvíce věcí z praxe. Povedlo se nám s přáteli například založit putovní tábory pro vozíčkáře, které se uskutečňují dodnes.

Jsem člověk spíše intuitivní a je pro mě důležité stavět věci od základů. Proto mi dává velký smysl práce s rodinami, které se narozením dítěte ocitly na pomyslném novém startu. Ráda využívám vědomosti z videotréninku interakcí, a tak podporuju rodiny v budování dobrých vztahů, které jsou nutným podhoubím pro výchovu či vyučování. Těší mě práce v terénu, velmi si vážím toho, že nás rodiny vpouštějí do svého osobního prostoru.

Mám ráda obyčejné věci a dobré vztahy. Pohyb v každé podobě. Zvláště dobrá jsem v praktikování odpočinku na různé způsoby. Dobrý den je pro mě ten den, kdy se mi podařilo s někým si užít legraci nebo se zasmát se sama sobě.

PhDr. Kateřina Štinglová,
poradkyně rané péče
Tel.: 734 788 953
E-mail: stinglova@rana-pece.cz

Po studiích na Filosofické fakultě UK jsem se řadu let zabývala kulturními a historickými projekty, ale stále více mě to táhlo k práci s rodinami a dětmi. Začala jsem tedy pracovat v rané péči, nikoliv však jako poradkyně. Práce poradkyň mi natolik učarovala, že jsem se rozhodla dostudovat sociální pedagogiku a načerpat zkušenosti v  dalších sociálně pedagogických vodách. Působila jsem například jako asistentka pedagoga na základní škole, pomáhala v dětské skupince, pracovala s biologickými rodiči dětí v náhradní rodinné péči a rozvíjela děti pomocí metody Feuersteinova instrumentálního obohacování. Po několikaleté přestávce jsem se s radostí vrátila k  vysněné práci poradkyně rané péče, která mě na tuto dobrodružnou cestu nasměrovala a po celou dobu také přitahovala.  

Velice mě baví objevovat a pomáhat rozvíjet to jedinečné, co v  každém děťátku je. Ráda pracuji s celou rodinou, hledám její potenciál a provázím ji obdobím, které je nejkrásnější, ale někdy i hodně náročné. Baterky dobíjím na horách, ideálně s hlavou v  oblacích.

Mgr. Eva Vedralová,
poradkyně rané péče
Tel.: 739 547 830
E-mail: vedralova@rana-pece.cz

Začínala jsem jako zdravotní sestra v dětském domově pro děti se speciálními potřebami. Dětský domov se zrušil a já měla důvod k  dalšímu studiu, s pomocí kterého jsem chtěla udělat svět pro sebe i ty okolo „hezčí“. Vystudovala jsem obor sociální práce na Univerzitě Hradec Králové a na Univerzitě Karlově v Praze. Líbí se mi hudba a vyjádření skrze zpěv, pobrukování či bouchnutí do kolen, a proto jsem se věnovala také studiu kurzu Celostní muzikoterapie, který zastřešovala Univerzita Palackého v Olomouci.

V rámci své profese sociální práce jsem spolupracovala s lidmi ohroženým sociálním vyloučením, se seniory, pohybovala jsem se v oblasti náhradní rodinné péče. Zásadní je pro mě možnost spolupráce s lidmi žijícími se speciálními potřebami, s jejich blízkými. V této oblasti jsem působila několik let v denních stacionářích a jsem moc ráda, že nyní působím zde, v Rané péči Diakonie.

Věřím v barevnost světa a vím, že být „jiný“ není vždy lehké. Chci být pomocí v překonávání zbytečných bariér a ráda bych byla jednou z těch, které umožní zazářit druhým v jejich vlastních nejhezčích barvách.

Mgr. Silvie Rážová, DiS.,
poradkyně rané péče
Tel.: 731 112 637
E-mail: razova@rana-pece.cz

Svět pomoci, provázení a sdílení je mi velmi blízký. I proto jsem v  životě vždy ráda naslouchala příběhům – veselým, i těm smutnějším. Po studiu jazyků na Univerzitě Karlově jsem se na dlouhá léta stala učitelkou. Dětem jsem vždy rozuměla a měla je ráda. Umět cizí jazyk je výhoda i zde, v rané péči – umožňuje mi nabídnout službu těm, kdo nevládnou češtinou, anebo jen omezeně.

Ve škole to bylo fajn, ale stále jsem cítila, že můžu být někde ještě prospěšnější. Tato myšlenka mě dovedla ke studiu sociální práce a  teologie. A začala jsem pokukovat po profesi, která by mi umožnila pracovat jak s dětmi, tak s celou rodinou. V rané péči se mi to poštěstilo! 

Přišla jsem do týmu laskavých, moudrých žen a s pokorou se snažím přispívat k tomu, aby rodinám v jejich náročnějším období bylo líp a společně jsme mohli upříst příběh se šťastným koncem… 

PRACOVIŠTĚ KLATOVY

Mgr. Pavla Foster Skalová,
poradkyně rané péče
Tel.: 731 445 502
E-mail: skalova@rana-pece.cz

Mou první prací po VŠ a dvou rodičovských dovolených bylo místo učitelky ve speciální škole pro děti s kombinovaným postižením. Zde jsem se také potkala s kolegyní Alenou Kunovou; díky mnoha příznivým okolnostem se pak stalo, že jsme spolu stály v  roce 1994 u  zrodu našeho pracoviště rané péče (tenkrát Poradna časné péče). Ve stejné době jsem se poprvé setkala i s alternativní komunikací, která mě v mé práci poradkyně rané péče výrazně ovlivnila. 

Svoji profesi mám pořád moc ráda. Baví mě na ní to, jak blízko můžu být různým lidským příběhům, mám ráda setkávání se s rodiči i  skutečnost, že velkou část mé pracovní doby tvoří hraní. Jsem ráda za výzvy, které mi práce často klade, i za rozmanitost, kterou přináší. Velkým obohacením je i možnost podílet se přímo na rozvoji oboru raná péče. Za jeden z nejdůležitějších aspektů lidského bytí považuji komunikaci – i  proto se na její rozvoj snažím zaměřovat u dětí v klientských rodinách. 

Kromě práce mám ráda i chození po horách (bydlení v blízkosti Šumavy tomu hezky nahrává), dobré filmy i knížky.

Bc. Monika Menclová, DiS.,
poradkyně rané péče
Tel.: 603 822 601
E-mail: menclova@rana-pece.cz

Kdysi jsem začínala svoji pracovní kariéru jako ergoterapeut na dětské rehabilitaci a ve stacionáři pro děti s kombinovanými vadami. Později jsem studovala rehabilitační péči na zdravotně sociální fakultě a po rodičovské dovolené jsem začala pracovat v sociální oblasti – ve službě pro rodiny s dětmi.

Práce poradkyně rané péče mne však lákala více, a tak jsem ráda využila příležitost být součástí skvělého týmu. Nejen ten dělá z mé práce práci snů – ráda jezdím, vymýšlím nové věci, vyrábím a hraju si, také si ráda povídám s dětmi i dospěláky, učím se od nich, naslouchám i trochu radím…

Práce je to pestrá, nikdy nenudí a nenechá mě zakrnět! Jsem ráda, že v ní mohu využít své pracovní i osobní zkušenosti, a když nevím, mám za sebou skvělé kolegyně, které pomůžou svými zkušenostmi.

Potkáte mě v Plzeňském a částečně i Středočeském kraji.

Bc. Jana Javorská,
poradkyně rané péče
Tel.: 730 195 077
E-mail: javorska@rana-pece.cz

Vystudovala jsem Zdravotně sociální fakultu v Českých Budějovicích. Několik let jsem poskytovala pomoc a podporu seniorům a dospělým. Když se mi naskytla možnost nastoupit do Rané péče, neváhala jsem a využila tuto příležitost.
Při práci poradkyně mám možnost přinášet svoje nápady a individualitu a využít při tom podporu, pomoc a zkušenosti skvělého týmu.
Ve volném čase si ráda přečtu pěknou knížku nebo vyrazím na Šumavu, kde aktivně relaxuji mezi lesními velikány.

PRACOVIŠTĚ TEPLICE

Mgr. Barbora Jiráková,
poradkyně rané péče
Tel.: 734 179 182
E-mail: jirakova@rana-pece.cz

Jako speciální pedagog jsem pracovala v mateřské školce i ve škole, v běžných i ve speciálních třídách. Zaujala mě Montessori pedagogika, tento způsob práce jsem vyzkoušela s malými dětmi ve školce a moc mě to bavilo. Po dvaceti lech ve školství jsem dostala příležitost vyzkoušet si práci s celou rodinou a raná péče mě hned pohltila.

Vidím v této práci veliký smysl – líbí se mi, že mohu myslet na rodinu jako na celek, vnímat spolupráci rodiny a dalších odborníků ve všech souvislostech. Naše raná péče se v rodinách zaměřuje na podporu komunikace u dětí. Je moc zajímavé toto velké téma do rodin přinášet a postupně hledat způsoby, jak na to.

Bc. Sabina Havrilčová,
poradkyně rané péče
Tel.: 731 664 483
E-mail: havrilcova@rana-pece.cz

Vystudovala jsem bakalářské studium v oboru ergoterapie, které mě zaujalo rozmanitostí v mnoha oblastech. Svou praxi jsem směřovala hlavně k dětem, ale vyzkoušela jsem si i práci s dospělými, především s neurologickými onemocněními.

Došlo mi, že každý má právo být šťastný a v bezpečí, ať už má jakýkoliv hendikep či znevýhodnění a k tomu je důležitá především rodina. Díky rané péči mám možnost pracovat s rodinou jako celkem, pomáhám rozvíjet jejich schopnosti, získávat nové dovednosti a  podpořit jejich sebevědomí v péči o dítě a především poskytnout pomoc a podporu.

Mgr. Radka Pochobradská,
poradkyně rané péče
Tel.: 730 195 061
E-mail: pochobradska@rana-pece.cz

Po studiu na vysoké škole jsem nastoupila do neziskové organizace sdružující rodiny pečující o děti s handicapem. A tenkrát započal můj profesní příběh, který se pak po různých cestách přes školství a sociální služby prevence širokého spektra, vrátil hezky zpátky k rodinám. Díky spolupráci s různými cílovými skupinami rostla pokora k životu a respekt k jedinečnosti každého člověka a jeho životního příběhu.

Vážím si možnosti být součástí zkušeného týmu poradkyň, provázet rodiny v jejich důležité životní etapě, společně hledat co je pro každou to nejlepší, pobývat v dětském světě a obdivovat bezmeznou rodičovskou lásku.

 

Volný čas trávím nejraději s rodinou v přírodě. Miluji hory a ledovou vodu.

  

Adresy pracovišť a údaje o zřizovateli naleznete v záložce Kontakt