Nejčastější otázky

1.

Našemu děťátku byla stanovena diagnóza, z níž vyplývá ohrožení jeho dalšího vývoje. Jak nám může raná péče pomoci?

V rozhovoru s poradkyní rané péče se můžete v situaci, kterou zažíváte, lépe vyznat. Poradkyně se vás bude ptát, jak dítě vidíte vy, a také, co v souvislosti s jeho specifickým vývojem nejvíc potřebujete: nápady, jak “teď a tady” vaši holčičku nebo chlapečka rozvíjet přirozenou hrou? Jaké pomůcky či terapie můžete využít? O co můžete žádat v oblasti sociálních výhod? Informace z oblasti školství? Nepřinášíme hotové recepty ani postupy, ty zcela jistě nefungují univerzálně. Každý volí svoji vlastní cestu – ale potřebuje mapu, aby věděl, kudy je možné vydat se dál. Můžete tedy čekat, že se dozvíte, co je možné ve vaší situaci udělat. Co pak dál dělat skutečně budete, je jen na vás!

2.

Naše dítě žádnou diagnózu nemá, ale vidíme, že vývoj nepostupuje dobře…

Každý z nás je jiný, má svoje vývojové tempo, svoje silné i slabší stránky. V rané péči příliš nepotřebujeme lékařské zprávy, tedy ani stanovenou diagnózu. Vycházíme z pozorování toho, jak a s čím a s kým si dítě hraje, jak reaguje, a také z rozhovoru s vámi. Pak vymýšlíme “postupy na míru” směřující k přirozené podpoře toho, co dítě zvládá hůř. Nejlépe ve hře a s legrací!

3.

Kde a jak často probíhají konzultace, jaký je jejich průběh, délka? Jak se na konzultaci připravit?

Konzultace rané péče probíhají u vás doma (nejméně tři, obvykle šest konzultací ročně), trvají zhruba půl druhé až dvě hodiny. V čase mezi konzultacemi můžete kontaktovat poradkyni i telefonicky nebo mailem a řešit to, co potřebujete. Je praktické předem si promyslet témata, která chcete aktuálně probrat  (někteří rodiče je mají sepsané), rozmyslet si, které oblasti ve vývoji dítěte jsou pro vás důležité a které další informace právě teď potřebujete. Někdy se téma objeví až v rozhovoru s poradkyní, a často si pomocí rozhovoru lidé sami najdou potřebnou odpověď.

4.

Mysleli jsme, že raná péče je služba pro rodiny dětí s postižením… to my ale přece nejsme? Nezabíráme místo potřebnějším?

Ranou péči může využít – třeba jen krátce – každá rodina, která má o vývoj svého děťátka obavu. Proto opakovaně společně zvažujeme, jestli je raná péče funkční pomocí – a jak konkrétně, nebo ne. Jestliže ano, místo potřebnějším nezabíráte. Když si pak víte rady sami, služba skončí.

5.

V rané péči máte plnou kapacitu, nemůžete nám službu poskytovat. Co můžeme kromě čekání na službu ještě udělat?

Kromě „mapujícího“ rozhovoru s poradkyní rané péče nebo další  konzultace, kterou můžete v průběhu čekání na službu využít, vám mohou být užitečné služby dalších podpůrných organizací: Rodičovské linkyPoradny pro rodiče APERIOSociální klinikynebo poradenství ALFA HUMAN SERVICE.  Můžete také zkusit kontaktovat jiného poskytovatele rané péče (poskytující organizace jsou specializovány podle převažujícího typu obtíží dětí)  – více též v  odpovědi č. 6.

Pro nastavení systému podpor ze strany státu je důležité, aby se o skutečnosti, že vám raná péče nemohla být z kapacitních důvodů poskytnuta včas, dozvěděl váš krajský úřad. Potřebujete-li se poradit o postupu, obraťte se na nás. 

6.

Bydlíme v jiném kraji, než kam jezdíte. A naše dítě má spíše zrakové a sluchové obtíže. Na koho se v tomto případě můžeme obrátit?

V České republice působí více poskytovatelů rané péče.
Můžete se podívat na interaktivní mapu  a vyhledat poskytovatele působícího blízko vašeho bydliště, na kterého se můžete obrátit s dotazem, zdali má volnou kapacitu a specializuje se na obtíže vašeho dítěte.